Članovi LD “Tetrijeb” Gerovo aktivno su se uključili u akciju čišćenja okoliša i uklanjanje otpada uz županijsku prometnicu Mali Lug – Zamost na dijelu od Sedla do Zamosta. Posebno su se istakli članovi sekcije Plešce Darko Šercer, Gašparac Zdravko i Josip Gašparac. Po riječima predsjednika, lovci su tu našli svašta, od plastičnih i staklenih boca, preko dječjih pelena do drugog otpada za čije uklanjanje će biti potrebno organizirati još nekoliko akcija kako bi se stanje saniralo. Stoga lovci “Tetrijeba” upućuju apel nesavjesnim prolaznicima i mještanima da se okane takvog ponašanja.

(Ž. Malnar, NL)