lako je lani na dijelu oštećene prometnice Gerovo-Tršće iznad naselja Smrečje obavljena djelomična sanacija klizišta, a nekoliko godina prije to je bilo i desetak metara više, posao nije obavljen do kraja. Vidljivo je to ne samo po oznaci koja ukazuje na suženje puta već i po radovima u neposrednoj blizini. Izgledno je da će se trup ceste na navedenom dijelu pomaknuti više u lijevo, a u prilog toga govori i sam izgled terena gdje je već izvršen dio zemljanih radova, oklonjeno je suvišno rastlinje, postavljene oznake do kuda će se cesta pomaknuti i na kom djelu.
Najavljeno je ove godine ponovno održavanje brdsko-brzinske utrke na potezu od Smrečja do Tršća te se očekuje da će se do sredine srpnja sve planirano i ostvariti, te da će se navedeno oštećenje, ali i neka druga na trasi do Tršća sanirati, ili će se možda postaviti novi sloj asfalta. Ovakva kakva je sada, staza nije pogodna za utrke, već jedino za oštećenje automobila.

(Ž. Malnar, NL)