Udruga privatnih šumovlasnika Čabar poziva članove Udruge ali i sve zainteresirane žitelje grada Čabra, na stručno predavanje na temu
“IZNOŠENJE DRVA-ŽIČARA, HELIKOPTER”
koje će se održati 17. svibnja 2012. godine (četvrtak) u Domu kulture “12. rujan” Tršće s početkom u 17,00 sati.

Predavač: prof.dr.sc. Tomislav Poršinsky, Zavod za šumarske tehnike i tehnologije Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dobrodošli!

Predsjednik UPŠ Čabar:
Marijan Mohorić, v.r.