Puhački orkestar grada Čabra, u suradnji s Maticom hrvatskom, sve zainteresirane poziva 09.06.2012. u 19,00 sati u dvorište dvorca “Petra Zrinskog” u Čabru na glazbenu večer.

Gosti večeri: Mladi glazbenici grada Čabra

U slučaju kiše, koncert će se održati u Domu kulture u Čabru.