Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar donijelo je zaključak o prijavama za upis djece u Dječji vrtić “Buba Mara” Čabar za pedagošku godinu 2012./2013.

Prijave za upis djece vršit će se od 21.06. do 29.06.2012. godine, svakodnevno tijekom radnog vremena u svim podružnicama Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar. Obrazac za prijavu roditelji će preuzeti u podružnicama i povratno dostaviti u podružnice Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar. Uz obrazac potrebno je dostaviti dokumente sukladno odredbama iz Upisnog lista. Rezultati upisa objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar.
Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u svim podružnicama Dječjeg vrtića “Buba Mara”.

Predsjednik Upravnog vijeća
Zoranin Kuzele, dipl.iur.

Zaključak Upravnog vijeća za upis djece

Upisni list