Ispravak Javnog poziva za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2012. godini

U javnom pozivu za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2012. godini mijenjaju se dodatni uvjeti na način da isti glase:

Dodatni uvjeti za sva navedena mjesta: nezaposlene osobe  prijavljene u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Slijedom navedenog, rok za predaju zamolbi produžuje se. Prijave se podnose na adresu: Grad Čabar (za volontiranje), Narodnog oslobođenja 2, 51 306 Čabar, najkasnije do 16. srpnja 2012. godine u 11,00 sati.
Ostali navodi javnog poziva su nepromijenjeni.
Čabar, 10. srpnja 2012.

Pročelnik
Alen Lipovac, dipl. iur.