Narodna knjižnica ˝Ivan Žagar˝ Čabar od dana 27. kolovoza 2012.g. zatvara se za posudbu građe radi preseljenja Knjižnice na novu lokaciju ” Dvorac Zrinski, paviljon 4.
Korisnici će biti obaviješteni o početku rada Knjižnice na novoj lokaciji.

Narodna knjižnica ˝Ivan Žagar˝ Čabar