Javna rasprava provest će se u razdoblju od 26. studenog do 14. prosinca 2012. godine, u ukupnom trajanju od 15 radnih dana.

Javni uvid u Prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra može se izvršiti u radno vrijeme svakog radnog dana u prostorijama Grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, u Čabru. Za vrijeme trajanja javne rasprave građanstvo će dodatno biti upoznato s Prijedlogom plana u svim mjesnim odborima prema rasporedu koji će im biti dostavljen.

Javna rasprava – tekst objave