Temeljem objave Javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra, objavljuje se

Raspored dodatnog upoznavanja s Prijedlogom plana po Mjesnim odborima

1. MO PREZID,  u OŠ “Petar Zrinski” u Prezidu, 28. studenog 2012.
2. MO TRŠĆE, u Domu kulture “12.RUJAN” Tršće, 29. studenog 2012.
3. MO GEROVO, u OŠ “Petar Zrinski” u Gerovu, 5. prosinca 2012.
4. MO PLEŠCE, u Domu kulture u Plešcima, dana 3. prosinca 2012.
5. MO ČABAR, u Srednjoj školi “Vladimir Nazor” u Čabru, 4. prosinca 2012.

U svim Mjesnim odborima, prezentacije će započeti u 17,00 sati.

GRAD ČABAR
PROČELNIK JUO
Alen Lipovac, v.r.