Poštovani, Grad Čabar i ove godine nabavlja poklone koje će djeci, na prigodnim božićno-novogodišnjim predstavama, podijeliti Djed Božićnjak.

Pravo na poklon paket imaju sva djeca do predškolskog uzrasta ( 0 godina do polaska u osnovnu školu) koja imaju prebivalište ili boravište na području grada Čabra  te učenici od 1. ” 4. razreda Osnovne škole “Petar Zrinski” Čabar.

S obzirom da podatke iz određenih službenih evidencija ne možemo dobiti zbog Zakona o zaštiti podataka (NN 103/03, 11/06, 61/08, 130/11) pozivamo sve roditelje čija djeca imaju pravo na poklon paket da na neki od navedenih kontakata provjere dali je njihovo dijete na popisu.

Posebno pozivamo roditelje novorođene djece (kraj 2011. i 2012. g.), djece koja su krajem 2011. i tijekom 2012. g. mijenjala adresu stanovanja  ili su njihova djeca krenula u osnovnu školu izvan područja Grada Čabra.

Napomena: Ukoliko provjeru vršite pisanim putem obavezno navedite kontakt telefon na koji vam možemo dati povratnu informaciju.

Rok za provjeru je: 06. prosinca 2012. g.

Kontakt podaci:

Tel.:    051/829-496
Fax.:   051/821-137
e-mail: ivana.lakota@cabar.hr
adresa: Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar

Grad Čabar