Prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra, karte po mjestima:

4.1_MANDLI

4.2_PLEŠCE

4.3_ZAMOST

4.4_GEROVO

4.5_GERKRAJ

4.6_HRIB

4.7_MALI LUG

4.8_TRŠĆE

4.9_PARG

4.10_PRHCI

4.11_VRHOVCI

4.12_ČABAR

4.13_GORAČI

4.14_BAZLI

4.15_PREZID KRANJCI

4.16_MILANOV VRH

4.17_LIVIDRAGA