Obavijest o uklanjanju snijega i leda

2013-03-26T12:39:57+01:0013.12.2012. 10:30|Novosti|

GRAD ČABAR
Jedinstveni  upravni odjel
Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,  Komunalni redar
Klasa:363-04/12-01/26
Ur.br:2108-03-03/2-12-1
Čabar, 13. prosinca 2012.

Vlasnici ili korisnici poslovnih i stambenih objekata
PREDMET: Obavijest o uklanjanju snijega i leda (više…)