Temeljem Plana poslovanja i programa Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za 2013. godinu te Odluke Upravnog vijeća Centra od 19. prosinca 2012. godine, ravnatelj Centra raspisuje Poziv za dodjelu sredstava za naknadu štete zbog posljedica suše u 2012. godini. Kriteriji za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava su slijedeći:

1. Na ovaj Poziv može se javiti uzgajivač sa 10 i više grla goveda sa područja djelovanja Centra.

2. Uzgajivač goveda dužan je dostaviti presliku Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, presliku osobne iskaznice, presliku liste Zahtjeva za potporu za 2012. godinu dostavljenog Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH.

3. Rok za dostavu cjelokupne dokumentacije je 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Poziva u sredstvima javnog priopćavanja.

4. Odluku o dodjeli sredstava donijeti će Upravno vijeće Centra temeljem raspoloživih financijskih sredstava.

5. Uzgajivači goveda kojima će se odobriti sredstva dužni su sa Centrom zaključiti ugovor kojim će preuzeti i obvezu dostavljanja preslike računa za nabavu stočne hrane iz 2012. i/ili iz 2013. godine.

6. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi prema kriterijima iz ovog Poziva neće se razmatrati.

7. Cjelokupnu dokumentaciju do isteka roka za dostavu dokumentacije sukladno objavljenom Pozivu potencijalni korisnici dostavljaju na adresu:
CENTAR ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, STARA SUŠICA, Karolinška cesta 87 51314 Ravna Gora,
s naznakom “Naknada štete zbog posljedica suše”. Za sve dodatne informacije vezane za objavljeni Poziv možete se obratiti na broj telefona 051/791-066 ili mobitel 098/1721-256. Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Centra (www.cbpp.com.hr) i oglasnim pločama jedinica lokalne samouprave koje sudjeluju u radu Centra.

Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu
Ravnatelj: Dalibor šoštarić dipl.ing.