U svrhu pripreme dokumentacije za moguće proglašenje elementarne nepogode na području grada Čabra i Gorskog kotara te u svrhu ublažavanja i uklanjanja izravnih posljedica, a shodno višemjesečnim poteškoćama i stanju uzrokovanom iznimno velikim, učestalim i dugotrajnim vremenskim nepogodama koje su utjecale i utječu na normalno odvijanje života na našem području, gradonačelnik Grada Čabra objavljuje:

Poziv za prijavu štete i prikupljanje podataka za obradu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda

I.
Prijava štete mora sadržavati podatke o korisnicima i vlasnicima imovine, opseg štete u vrijednosnim i naturalnim pokazateljima, vrstu imovine, djelatnosti, vrijeme i uzrok nastanka.

II.
Prilikom izrade prijave šteta potrebito je pažnju obratiti te uključiti sljedeće:
– da se radi o nepogodi koja prekida normalno odvijanje života, šteti većeg opsega na imovini, okolišu ili infrastrukturi,
– da se radi o izravnim i neizravnim štetama koji su uzrokovani velikom visinom snijega, štetama uzrokovanim učestalim prekidima u opskrbi električnom energijom, štetama uzrokovanim uslijed nemogućnosti doprema i otprema /prijevoza/ roba, štetama uzrokovanim zastojima u obavljanju djelatnosti i dr.
– da se radi o štetama koje su uzrokovale poremećaje u radu i životu ljudi i koje su imale utjecaj na odvijanje javnog i gospodarskog života (obavljanje gospodarske djelatnosti) na području grada Čabra,

III.
Prijava mora sadržavati podatke o:
– stradanju stanovništva,
– opseg štete na imovini,
– opseg štete koja je nastala zbog prekida proizvodnje, prekida rada ili poremećaja u neproizvodnim djelatnostima ili umanjenog prinosa,
– procijenjeni iznos troškova za uklanjanje izravnih posljedica od nepogoda,
– procijenjeni iznos troškova za uklanjanje neizravnih posljedica od nepogoda,

IV.
Prijave šteta dostaviti neposredno u pisarnici Grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, poštom na adresu: Grad Čabar, Jedinstveni upravni odjel, N. oslobođenja 2, 51 306 Čabar, ili e-mailom na adresu: info@cabar.hr, za Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, u roku od 7 dana od dana objave Poziva na web stranici Grada: www.cabar.hr (zaključno sa 07. ožujkom 2013. godine do 14,00 sati)

Gradonačelnik:
Željko Erent, dipl.iur.

Poziv za prijavu šteta