Javni natječaj Županijske skupštine

Na temelju članka 15. stavka 1. Odluke o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije (SN broj 49/12), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja objavljuje ponovni
J A V N I  N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za izbor članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije

Natječaj za Vijeće seniora