Dana 11. ožujka 2013. godine s početkom u 17 sati u prostorijama Osnovne škole Gerovo Poljoprivredna savjetodavna služba u suradnji sa PZ Tisa Čabar organizira predavanje na temu:
Višestruka sukladnost,  poticaji u 2013. Godini  i legalizacija objekata
predavač: bacc. Ing. Agr. Predrag janeš

Napomena: predavanje je od važnosti za sva gospodarstva koja koriste državne potpore u poljoprivredi

S poštovanjem,
PZ Tisa