Dana 18. Ožujka 2013. Godine s početkom u 17 sati u prostorijama gradske vijećnice poljoprivredna savjetodavna služba u suradnji sa PZ Tisa Čabar organizira predavanje na temu:
Višestruka sukladnost,  poticaji u 2013. godini  i legalizacija objekata
predavač: bacc.ing.agr. Predrag Janeš
Napomena: predavanje je od važnosti za sva gospodarstva koja koriste državne potpore u poljoprivredi

S poštovanjem,
PZ TISA