Na temelju članka 2. stavka 1.  Odluke o socijalnim stipendijama Grada Čabra (“Službene novine PGŽ” 55/12), gradonačelnik Grada Čabra raspisuje
Natječaj za dodjelu socijalnih  stipendija  grada Čabra te dodjeljuje 9 učeničkih i 8 studentskih socijalnih stipendija učenicima i studentima s prebivalištem na području grada Čabra.

Odluka o socijalnim stipendijama Grada Čabra

Natječaj za dodjelu socijalnih stipendija grada Čabra

Zahtjev za dodjelu socijalne stipendije

Obrazac 1 – Izjava o točnosti podataka

Obrazac 2 – Izjava o broju članova domaćinstva

Obrazac 3 – Izjava o drugim stipendijama