Pozivamo vas u ponedjeljak 08.04.2013. u 16 sati na

Prikaz rezidbe voćaka i prikaz i razgovor o pravilnoj  sadnji voćaka

Predavanje će održati: KZG Ljubljana, Slovensko kulturno društvo “Gorski Kotar” sekcija za kmetijstvo, u suradnji sa PZ Tisa Čabar i Poljoprivredna savjetodavna služba.
Prikaz (demonstracija) će se održat na OPG-u Pintar, Narodnog oslobođenja 23 u Čabru.  U slučaju lošeg vremena predavanje će se održati u prostorijama velike vijećnice grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2 u Čabru. Na susretu će se razgovarati o zaštiti voćaka i svim tehnološkim zahvatima koje je potrebno napraviti u proljeće.

Dobro došli!