Odluka o uvjetima isporuke vodnih usluga na području grada Čabra

2013-04-23T11:01:04+01:0023.04.2013. 11:00|Novosti|

Temeljem članka 215. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11) i članka 27. Izjave o osnivanju KD Čabranka d.o.o. Čabar, Član Uprave KD Čabranka d.o.o. Čabar, donosi dana 23. travnja 2013. godine, slijedeću

Odluku o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga na području grada Čabra