Konačni rezultati izbora:

Konačni rezultati izbora – Za gradonačelnika

Konačni rezultati izbora – Za Gradsko vijeće