Pozivamo vas u srijedu 29.05. 2013. u 16 sati na predavanje o uzgoju teladi i tovu goveda u staji i na paši.
Predavanje će se održati u Domu kulture “12. rujan” Tršće.

Na predavanju će biti riječi o metodama i ciljevima uzgoja teladi, poteškoćama i zdravstvenim potrebama kod uzgoja teladi te o mogućnostima tova na paši.

Predavači:
Jasmina Slatnar,  dipl.ing.agr.
Anton Zavodnik, dipl.ing.agr.

U tijeku i nakon predavanja bit će mogućnosti i za druga  pitanja vezana uz stočarstvo i krmno bilje.

PPS ispostava Čabar
PZ “Tisa” Čabar