Temeljem članka 14. Odluke o priznanjima Grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 28/10.), Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Čabra objavljuje

JAVNI  POZIV

fizičkim i pravnim osobama, javnim ustanovama, tijelima državne uprave, udrugama građana, političkim strankama, koji imaju prebivalište ili sjedište na području grada Čabra, članovima Gradskog vijeća, Odborima Gradskog vijeća i gradonačelniku grada Čabra, za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Čabra u 2013. godini.

Javni poziv, priznanja 2013