Plakat-brdska utrkaMeđunarodna brdska auto utrka

“Nagrada grada Čabra 2013”

Smrečje, 20. – 21.07.2013.

Međunarodna brdska auto utrka Nagrada grada Čabra 2013.