Izjava o donacijama nezavisne kandidatkinje za gradsko vijeće Ivanke Turk:

Izjava – Ivanka Turk