Na temelju članka 40. Statuta Grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 33/09, 28/10, 27/12,14/13) i članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 14/13)

S A Z I V A M

I. radnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Čabra
dana 01. kolovoza (četvrtak) 2013. godine s početkom u 11,00 sati

Predsjednik Gradskog vijeća:
Josip Malnar, v.r.