Draga djeco i roditelji,
Dobro došli u dječji vrtić “BubaMara”!

Započela je još jedna pedagoška godina. Pripremili smo za Vaše dijete ugodno, sigurno i za razvoj poticajno okruženje. Osmislili smo puno aktivnosti,  igre i zabave.  Stoga  omogućimo djeci da uživaju u najljepšem životnom razdoblju.

Dobro nam došli!
Djelatnici DV “BubaMara”

Napomena: Za sve upite molimo roditelje da se jave u podružnice dječjeg vrtića.

U skladu s Pravilnikom i Državnim pedagoškim standardom  članak  22. (mjerila za broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama :”U mješovitoj odgojno ” obrazovnoj skupini u redovitom programu odgojno ” obrazovnu skupinu djece u dobi: – od 3. godine do polaska u školu može se uključiti najviše 20 djece”)

Plešce  098 98 30 756
Broj upisane djece sa 01.09.2013. ” 5
Predviđeni upis 29.11.2013. ” 1

Tršće 098 98 30 753
Broj upisane djece sa 01.09.2013. ” 14

Prezid 098 98 30 752
Broj upisane djece sa 01.09.2013. ” 18
Predviđeni upis 09.09. 2013. ” 1
Predviđeni upis 1.11. 2013 ” 1

Čabar  098 416 024
Broj upisane djece sa 01.09.2013. ” 12

Gerovo  098 98 30 755
Broj upisane djece sa 01.09.2013. ” 20

Obavijest o radu vrtića