Obavještavamo Vas da će se u razdoblju od 30.09.2013. do 06.10.2013. godine privremeno zatvoriti Županijska cesta ŽC ” 5185 na dionici od Zamosta do Malog Luga, radi radova na asfaltiranju iste.
Prometovanje će biti lokalno dozvoljeno u smjeru od Zamosta do Smrekari te prema odvojku za Hrib.
Dionica će se zatvarati svakim danom u periodu od 7,00 h ” 18,00 h te će se promet u tom razdoblju preusmjeriti zaobilaznim putem: Mali Lug ” Tršće ” Parg ” Čabar ” Plešce ” Zamost i obratno.