U Narodnim novinama, broj 122 od 2. listopada 2013. godine objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela grada Čabra, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/izvršiteljica).

Natječaj za pročelnika JUO

Opis poslova i podaci o plaći