Sukladno Odluci Gradskog vijeća grada Čabra od 05. rujna 2013. godine o izboru članova Savjeta mladih grada Čabra, dana 30. rujna održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih na kojoj su verificirani mandati članova i izvršen izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

Savjet mladih grada Čabra čine:
1. ANTONIO MILOŠEVIĆ iz Gerova, predsjednik
2. ANA MUŽEVIĆ iz Čabra, zamjenica predsjednika
3. INES LOKNAR iz Tršća, članica
4. MAJA MALNAR iz Tršća, članica
5. MATEO RESMAN iz Gerova, član