Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), vezano uz natječaj  objavljen u “Narodnim novinama”  broj 122/13 od 02.10. 2013. godine, Grad Čabar objavljuje Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto ” pročelnik/ pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Provjera znanja i sposobnosti