U okviru Potprograma “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, u svojstvu regionalnog koordinatora organizira edukaciju pod nazivom “Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije”. Edukaciju će održati predstavnik regionalnog koordinatora u ponedjeljak 14. listopada 2013. godine s početkom u 9.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, Čabar.

Poziv na edukaciju

Program edukacije