Plan zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području grada Čabra za 2013/2014. godinu možete preuzeti ovdje. Sve zainteresirane obavještavamo da je za eventualne upite vezane uz zimsko čišćenje kontakt osoba Dragan Katalinić (koncesionar): 098/431-646; 051/823-109; 051/823-059, e-mail: protektor-bandag-katalinic@ri.t-com.hr  ili nam se obratite u Gradskoj upravi grada Čabra.

Plan zimskog čišćenja 2013./2014.