Zakrpaj.toGrad Čabar nudi svojim građanima novu mogućnost prijave komunalnih problema putem WebServisa za upravljanje komunalnim prijavama: ZAKRPAJ.to.

ZAKRPAJ.to je moderan i učinkovit alat za evidenciju i upravljanje pristiglih prijava komunalnih problema koji radi prema načelu: čujemo naše građane, slušamo naše građane, rješavamo problem.

Sve prijave (rupe na cesti, napuštena vozila, pokvarene žarulje javne rasvjete, grafiti, razbijene klupice u parku, slomljene grane itd.) biti će vidljive komunalnim službama Grada Čabra, ali i svim ostalim posjetiteljima WebServisa ZAKRPAJ.to. Osim što će nadležne službe voditi bolju evidenciju svih prijava, građani će imati uvid u dinamiku rješavanja njihovih, ali i svih ostalih prijava.

Probleme je moguće prijaviti jednostavno i potpuno određeno položajem na terenu, slikom i opisom. Ovaj WebServis je namjenjen, isključivo, prijavi fizičkih oštećenja koja se mogu ukloniti. Ako imate bilo kakvih problema koji nisu pogodni za ovaj servis, molimo Vas da se obratite lokalnoj samoupravi nadležnoj za područje u kojem se Vaš problem nalazi.

Najjednostavnija prijava je putem pametnih telefona korištenjem besplatne aplikacije ZAKRPAJ.to (link: iOS, Android)

1. Opiši problem
2. Slikaj
3. Šalji

ZAKRPAJ.to brošura

Prijaviti je moguće i bez pametnog telefona i to računalom ” na karti. Računalom se prijavljuje na internetskoj stranici www.zakrpaj.to

Iz medija:

Članak ZAKRPAJ.to – Novi list.13.10.2013

Članak ZAKRPAJ.to – Novi list.18.10.2013

Članak ZAKRPAJ.to – Krčki val, Studeni 2013