“Štandovi ponovo u centru Čabra”

Slijedom niza netočnih i neprovjerenih informacija koje su u tekstu autora Željka Malnara objavljene u Novom listu dana 15. siječnja 2014. godine pod naslovom “Štandovi ponovo u centru Čabra” smatramo potrebnim naše sugrađane upoznati s točnim činjeničnim stanjem.

Gradsko vijeće grada Čabra je na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2013. godine donijelo Odluku o prvoj izmjeni Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Čabra. Tom izmjenom, između ostalog, omogućena je prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo u mjestu Čabar na Trgu kralja Tomislava, drugog petka u mjesecu od 7,00 do 15,00 sati. Odluka je objavljena u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 14/13. Na toj se lokaciji tržni dani održavaju od travnja, a ne posljednjih nekoliko tjedana kako autor navodi u tekstu. Izmjena Odluke potaknuta je učestalim zamolbama mještana nezadovoljnim dotadašnjom lokacijom,  te ista nema nikakve veze sa postavljanjem table na parkiralištu Finvest corpa niti sa parkiranjem autobusa i teških kamiona. Budući se tržni dani održavaju svaki petak u drugom mjestu, činjenica da je jedan petak u mjesecu promet tim mjestom usporen, ne bi smjela biti prepreka da se građanima omogući kupnja proizvoda kojih inače na našem području nema i ne možemo se složiti s navodom autora da to pruža ružnu sliku.

Gradonačelnik
Kristijan Rajšel