Plakat KamporGrad Čabar poziva na promociju dokumentarnog filma

“Sjećanja na Kampor”
autora Rasima Karalića, koja će se održati
u petak 24. siječnja 2014. godine u 19.00 sati
u Domu kulture “12. rujan” u Tršću.

Dobrodošli!