Upravno vijeće Dječjeg vrtića “BubaMara” Čabar objavljuje

Javni poziv za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2014. godini

Dječji vrtić “BubaMara” Čabar prima osobe za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu i to:
– odgojitelj predškolske djece (viša ili prvostup. razina obrazovanja)

Javni poziv za prijem osoba za strucno osposobljavanje