Sukladno Odluci o komunalnom redu (“Službene novine PGŽ” 14/02, 06/03, 18/09), vezano uz odredbu o uklanjanju snijega i leda s krovova, brigu o tome dužan je voditi vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.
U slučaju bilo kakve štete te dodatnih troškova nastalih uslijed padanja snijega ili leda s krova, za istu je odgovoran vlasnik odnosno korisnik objekta ukoliko  je vlasnik ugovorom prenio obveze na korisnika.
Vjerujemo da ćemo naići na vašu suradnju te zajedno poboljšati uvjete življenja i sigurnost naših ljudi i imovine u zimskim mjesecima, a sve u svrhu ne poduzimanja odgovarajućih prekršajnih mjera.

Komunalni redar
Saša Kovač