Pozivaju se članovi Udruge privatnih šumovlasnika i svi ostali zainteresirani vlasnici šumskih parcela na sastanak Udruge, koji će se održati u četvrtak, 13.02.2014. u 18.00 sati u Gerovu na lokaciji peletarne poduzeća Finvest. Tema sastanka je sanacija šuma nakon elementarne nepogode koja je zadesila naš kraj.
Udruga privatnih šumovlasnika grada Čabra.