Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13 i 143/13), na temelju članka 57. Statuta Grada Čabra (“Službene novine PGŽ” broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13) i  Proračuna grada Čabra za 2014. godinu, Gradonačelnik grada Čabra dana 19. prosinca 2013. godine donosi

Plan nabave grada Čabra za 2014. godinu