Obavještavamo sve zainteresirane da je rok za prijavu šteta od elementarne nepogode na području grada Čabra produžen

do 28. veljače 2014. godine.

Obrasce možete preuzeti na Internet stranici grada Čabra www.cabar.hr ili u pisarnici gradske uprave u Čabru, Narodnog  oslobođenja 2.
Grad Čabar