Potpisivanje ugovoraPotpisom Ugovora za izgradnju nerazvrstane ceste na predjelu Kasarne u Gerovu, sa izabranim Izvoditeljem Zanatskom radnjom “Zidar”, vlasnika Josipa Šoštarića iz Tršća, Makov Hrib, Prhutarska 12., na iznos od 232.942,36 EURA  (bez PDV-a) dana 06. ožujka 2014. godine, završila je faza postupka javne nabave i to pregovaračkim postupkom sukladno procedurama i standardnim dokumentima, izdanim od Europske komisije za provedbu vanjskih radnji koje su objedinjene u Praktičnom vodiču za ugovorne postupke za EU vanjske radnje (PRAG).

Grad Čabar je na Natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa (KLASA: 011-02/12-01/0015, URBROJ: 343-0100/01-12-001) objavljen u “Narodnim novinama” br. 33/12 dana 16.03.2012. godine i izmjene natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa (KLASA: 011-02/12-01/0015, URBROJ: 343-0100/01-12-002) objavljene je u “Narodnim novinama” br. 46/12 dana 23.04.2012., sukladno Pravilniku o provedbi mjere 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture” unutar IPARD programa objavljenom u “Narodnim novinama” br. 33/12 i 41/12, podnio prijavu za dodjelu sredstava koja je ocijenjena kao prihvatljiva za financiranje sredstvima iz IPARD programa.

Temeljem potpisanog Memoranduma o razumijevanju br. 3010812073 od 24. lipnja 2013. godine sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, proveden je postupak javne nabave.

Sukladno Odluci o dodjeli sredstava iz IPARD programa, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 15. siječnja 2014. godine i Liste izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3 i odobrene ponude, sklopljen je Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za mjeru 301 br. 3010812073 sa Agencijom  za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 6. veljače 2014. godine. Od odobrenih sredstava potpore u maksimalnom iznosu od 1.232.415,97 kuna, što predstavlja 100% od ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja, doprinos EU sredstava iznosi 992.561,98 kuna, dok je doprinos sredstava Republike Hrvatske 330.853,99 kuna. Ukupni iznos neprihvatljivih izdataka projekta iznosi 601.230,19 kuna.