Grad Čabar upućuje JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za osposobljavanje za rad s motornom pilom i polaganjem ispita:

RUKOVATELJ MOTORNOM PILOM

Svi zainteresirani mogu se javiti u gradsku upravu grada Čabra osobno ili putem pošte na adresu Narodnog oslobođenja 2, Čabar, telefonski na broj 829-490 ili putem e-mail info@cabar.hr najkasnije do 21. ožujka 2014. godine do 15,00 sati.