Obavještavamo sve koji su u prijavi štete od elementarne nepogode naveli oštećenje na voćkama da će se u

ČETVRTAK (10. travnja 2014.) i PETAK (11. travnja 2014.)

vršiti podjela sadnica krušaka, jabuka, šljiva i trešanja u vremenu od 09,00 do 17,00 sati na lokaciji biodiska u Čabru (nasuprot ceste za Gornje Žagare).

Količinski će se dijeliti trećina od prijavljenog broja oštećenih voćaka.

NAPOMENA: Voćke nismo u mogućnosti dijeliti sukladno prijavljenim vrstama budući smo od Primorsko-goranske županije dobili donaciju koja brojčano ne odgovara pojedinim prijavljenim sortama.

GRAD ČABAR