Udruga privatnih šumovlasnika Čabar poziva na informativno predavanje i dogovor u svezi načina i uvjeta sanacije šteta u privatnim šumama, s naglaskom na površine u k.o. Sveta Gora i k.o. Čabar, koje će se održati 13. lipnja 2014. godine (petak) u Domu kulture “12. rujan” Tršće s početkom u 19,00 sati.

Predsjednik UPŠ Čabar:
Marijan Mohorić, v.r.