Udruga privatnih šumovlasnika Čabar poziva na drugo informativno predavanje i dogovor u svezi načina i uvjeta sanacije šteta u privatnim šumama (posebice u nepristupačnim terenima), s naglaskom na površine u k.o.g.j. Sveta Gora i k.o.g.j. Čabar, koje će se održati 17. lipnja 2014. godine (utorak) u Domu kulture “12. rujan” Tršće s početkom u 19,00 sati.

Predsjednik UPŠ Čabar:
Marijan Mohorić, v.r.