Sukladno odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) i mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za poticanje zapošljavanja “Mladi i kreativni”, direktor Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o. objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Komunalnom trgovačkom društvu Čabar

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje