Javni poziv

2014-07-29T10:51:03+01:0029.07.2014. 10:49|Novosti|

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije od 16. srpnja 2014. godine, a u cilju izrade Plana poslovanja i programa Centra za 2015. godinu, ravnatelj Centra raspisuje:

J A V N I  P O Z I V
za prijavu projekata i aktivnosti za provedbu Programa Centra u 2015.

1. Predmet ovog Javnog poziva su projekti i aktivnosti kojima se doprinosi razvitku poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini. (više…)