Na temelju članka 57. Statuta Grada Čabra (“Sl.n. PGŽ 33/09) i članka 4. Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (“Sl. novine PGŽ” broj 40/09,07/11, 19/11 i 17/14) Gradonačelnik Grada Čabra donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina