Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar  raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA
– jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
– mjesto rada : Gerovo

Natječaj za radno mjesto – odgajatelj 2014

2. SPREMAČ/ICE
– jedan (1) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme
– mjesto rada : Gerovo, Tršće, Prezid

Natječaj za radno mjesto – spremač 2014